Groene wijk

Groene wijk

In Kerckebosch werken we in en met de natuur. De natuur laat zich niet altijd plannen. Dit betekent dat bij de uitvoering van de plannen er wel eens iets kan veranderen. Ook op langere termijn zijn soms nog aanpassingen nodig, als de natuur zich anders ontwikkelt dan gedacht. Zo behouden we de kwaliteit van de natuur.

Groene wijk in ontwikkeling

Groene wijk in ontwikkeling

Kerckebosch ligt midden in de natuur. De buurten liggen tussen bos, heide en een parkachtig landschap en staan in directe verbinding met het Utrechts Landschap. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, en bij de overgang van openbaar en prive, wordt er zorgvuldig naar gestreefd "wonen in de natuur" op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken.

 

Belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van de groene wijk zijn:

  • Het sparen van zo veel mogelijk bestaande bomen
  • Het opnemen en versterken van de aanwezige hoogteverschillen
  • Het verbinden van de natuur tussen de buurten met het Utrechts Landschap

 

In Kerckebosch werken we in en met de natuur. De natuur laat zich niet altijd plannen. Dit betekent dat bij de uitvoering van de plannen er wel eens iets kan veranderen. Ook op langere termijn zijn soms nog aanpassingen nodig, als de natuur zich anders ontwikkelt dan gedacht. Zo behouden we de kwaliteit van de natuur.

Beplanting per buurt

Beplanting per buurt

Kerckebosch is opgedeeld in vier 'beplantingsgebieden'. Per gebied is bekeken welke type bomen, bosplantsoen, en onderbeplanting in het gebied thuis hoort en de grootste kans van slagen heeft. Ook wordt er bij de inrichting van beplanting rekening gehouden met de ligging van kabels en leidingen in het gebied. Het beplantingsplan maken we na de bouw van de woningen in de omgeving. Zo zorgen we voor een actueel en optimaal plan. De verschillende kruidenmengsels fleuren de bermen op met weelderige wilde bloemen en kruiden.

 

Downloads:

 

Visie beplanting Kerckebosch

Lees meer over de beplantingsgebieden en type beplanting die thuishoort in Kerckebosch. Hier vindt u ook inspiratie voor uw eigen tuin!

Nieuw heideveld

Nieuw heideveld

Tussen de buurten Op de Hei en Stuifduinen is in 2013 begonnen met het inzaaien van de heide en het aanleggen van nieuwe wandelpaden. Het beeld 'De Zee' (Jan de Baat, 1964) dat eerder op de Prinses Irenelaan stond, is verplaatst naar het nieuwe heideveld. De aanleg van de heide gebeurt gefaseerd. Na de sloop van de flats en de Margrietlaan, leggen we het laatste stuk heide aan en maken we de verbinding met het natuurgebied Heidestein van Utrechts Landschap.

 

Tweede heideveld
In het najaar van 2017 zaaide bewoners samen met Utrechts Landschap een nieuw heideveld in tussen de buurten 'Op de Hei' en 'De Bosrand'. Het heidemaaisel is afkomstig van vliegbasis Soesterberg.

 

Nieuwe vogels en vlinders

Door het verdwijnen van de flats aan de Margrietlaan komt er verbinding met het Utrechts Landschap. Hierdoor kunnen dieren en natuur hun eigen gang gaan. Er is gekozen voor het terugbrengen van heide in dit gebied, wat ook de oorspronkelijke begroeiing is. Heide zorgt voor meer variatie in de natuur en trekt ook nieuwe vogels en vlinders aan. Geen lege vlakte, maar heide afgewisseld door boomgroepen en randen van bos. Zoals van oudsher, beheerd de schaapskudde de heide in Kerckebosch. En willen we in heel Kerckebosch op deze manier het groen gaan bijhouden.

Zorgvuldige bomenkap

Zorgvuldige bomenkap

De werkzaamheden in Kerckebosch zijn ingrijpend. We kappen bomen voor nieuwe woningen, wegen en nieuwe natuur zoals heide. Samen met alle betrokkenen en partners als het Utrechts Landschap, gaan we zorgvuldig om met de bomenkap en brengen we waar mogelijk natuur terug in de wijk.

 

Wist u dat:

  • van het totaal van de bomenkap ongeveer 65% is gekapt voor de aanleg van nieuwe natuur (bos en heide).
  • kapvergunningen vaak ruimer worden aangevraagd dan de daadwerkelijke bomenkap. Tot op heden is ca 20% van de bomen behouden waar wel een vergunning voor is aangevraagd.
  • tot op heden voor 1/3 van de bomen die gekapt zijn, nieuwe bomen zijn teruggeplant in de wijk.
  • we waar mogelijk bomen verplaatsen, zoals 12 bijzondere eiken van de Prinses Irenelaan naar de Prinses Alexialaan.
  • we bijzondere technieken toepassen om waardevolle bomen te behouden? Zoals een stofzuiger in het bos, en harmonicamatten om de druk van het verkeer beter te verdelen. Zo komt er niet teveel gewicht op de boomwortels, en blijven een aantal historische beukenbomen behouden. Bekijk een aantal leuke filmpjes hiervan op onze Facebookpagina.
  • het gekapte hout wordt hergebruikt en terug komt in de wijk, in de vorm van bijvoorbeeld picknickbanken, parkeeroplossingen, speelstammen, vogelhuisjes en fietsbeugels.

 

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

In Kerckebosch woon je in het bos. Dat betekent geen aangeharkt plantsoen en natuur tot aan de voordeur. De natuur vanuit de omgeving (bos / heide) loopt door tot de gevel, erfgrenzen en wegen.

 

Beheer van het groen in de openbare ruimte

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) onderhoudt en monitort het groen in de openbare ruimte tijdens de wijkontwikkeling. Hierna neemt de gemeente Zeist het onderhoud over. Het kan gebeuren dat het groen / de nieuwe natuur niet aan slaat. Dit leidt dan tot aanpassingen of het opnieuw aanplanten van groen. In Kerckebosch planten we groenvoorzieningen aan tussen ca. oktober en februari. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals droogte en vorst. Overig onderhoud gebeurt door het hele jaar heen.

 

In het voorjaar is het soms lastig te zien wat er harder groeit: kruidenmengsel of onkruid. Het kruidenmengsel ontwikkelt zich niet in één keer, omdat verschillende soorten op verschillende tijden ontkiemen en ontwikkelen. Hierdoor ontstaat niet direct het gewenste beeld. Daar is wat geduld voor nodig.

 

Utrechts Landschap nieuwe eigenaar heide en bos

Tussen de zes nieuwe woonbuurten liggen de bosgebieden van het 'binnenbos' van Kerckebosch. De WOM en de gemeente Zeist dragen de gebieden gefaseerd over, waarna het Utrechts Landschap officieel eigenaar en beheerder is. Het is de eerste keer dat Utrechts Landschap een gebied midden in een woonwijk gaat beheren. Dat is nieuw en spannend, we zijn dan ook super trots dat deze bijzondere samenwerking is gelukt. De WOM en Utrechts Landschap werken ook samen aan nieuwe natuur, zoals het heideveld. Ook hier kunnen aanpassingen nodig zijn, afhankelijk van het aanslaan van de natuur. Bij het onderhoud helpen de schapen een handje mee.

 

Help ook mee tijdens de natuurwerkdagen

Jong en oud kan meewerken aan het behoud en herstel van natuur en landschap dichtbij huis. "Het is belangrijk dat we de zaailingen verwijderen. Alleen zo kan de heide goed groeien. Hierbij kunnen we hulp van de buurt goed gebruiken", vertelt Boswachter Joris van het Utrechts Landschap. Help tijdens de Natuurburendagen ook mee met de boswachter en andere vrijwilligers van Utrechts Landschap! Er zijn verschillende werkzaamheden gepland, zoals knippen, snoeien, trekken en meer. Meldt je ook aan voor de Natuurburengroep!

 

Downloads:

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>