Groene wijk in ontwikkeling

Groene wijk in ontwikkeling

Kerckebosch ligt midden in de natuur. De buurten liggen tussen bos, heide en een parkachtig landschap en staan in directe verbinding met het Utrechts Landschap. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, en bij de overgang van openbaar en prive, wordt er zorgvuldig naar gestreefd "wonen in de natuur" op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken.

 

Belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van de groene wijk zijn:

  • Het sparen van zo veel mogelijk bestaande bomen
  • Het opnemen en versterken van de aanwezige hoogteverschillen
  • Het verbinden van de natuur tussen de buurten met het Utrechts Landschap

 

In Kerckebosch werken we in en met de natuur. De natuur laat zich niet altijd plannen. Dit betekent dat bij de uitvoering van de plannen er wel eens iets kan veranderen. Ook op langere termijn zijn soms nog aanpassingen nodig, als de natuur zich anders ontwikkelt dan gedacht. Zo behouden we de kwaliteit van de natuur.

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>