Archief

Algemeen

Nieuwsbrief

 

Bouwnieuws

 

MASTERPLAN

 

Deelkaarten:

 

Deelplannen:

 

Bijlagen:

 

Verkeersplan

Inrichtingsplannen

Monitoring Kerckeboschlaan

 

Klankbordgroep

 

Ontwikkelingsvisie Kerckebosch in Beweging

Zelfbouwen vrije kavels Kerckebosch - downloads:

 

Handboek Zelf Bouwen

 

(1)Kavelpaspoorten Bij de Hoge Dennen

(2b) Beeldkwaliteitplan & bouwregels Bij de Hoge Dennen:

(3) Procedure toetsing en begeleiding kwaliteitsteam
(4) Data bijeenkomsten Kwaliteitsteam
(5) Verslagen bijeenkomst Kwaliteitsteam
(6) Voorbeeld kaptekening voor vergunning
(7) Advies vloerpeilen van de WOM

(8) Stappenplan
(9) Tarievenoverzicht
(10) Flyer GPR Provincie Utrecht | DuboDesk: expertisecentrum duurzaam bouwen*
(11) Menukaart duurzame woningen*
(12) Ecologisch werkprotocol
(13) Handboek bouwen in Kerckebosch voor aannemers & route bouwverkeer Kerckebosch
(14) Handleiding bescherming bomen
(15) Bouwbord richtlijnen
(16) Bouwbord template (ZIP 35,4 Mb)
(17) Woonrijp maken: uitwerking & planning
(18) Erfafscheiding: specificaties:

(20) Inrichtingsprincipes Kerckebosch
(21) Onderhoudstips beukenhaag

 

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>