Sociaal Statuut geldig na peildatum

Sociaal Statuut geldig na peildatum

Welke rechten u heeft als huurder en wat er voor u allemaal geregeld is, staat in het Sociaal Statuut. De belangrijkste rechten zijn:

  • Terugkeergarantie: huurders van Woongoed Zeist met een vast huurcontract hebben recht om terug te keren naar een vergelijkbare en passende woning in Kerckebosch. Een passende woning is een woning die voor de huurder betaalbaar is.
  • Huurders die hun woning definitief moeten verlaten door de sloop hebben vanaf de peildatum recht op een vergoeding. Als u gaat verhuizen krijgt u een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. U krijgt dit in 2 delen: het eerste deel staat ongeveer 2 weken nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen op uw rekening. Het tweede deel staat ongeveer 2 weken nadat u de sleutels van uw oude woning heeft ingeleverd op uw rekening. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en verneemt u via Woongoed Zeist.
  • Voor alle sociale koopwoningen die binnen het plangebied worden gebouwd geldt dat deze bij voorrang aan de huidige huurders met een vast huurcontract binnen het plangebied worden toegewezen.
  • Alle huurders van de Prinses Irenelaan en Prinses Margrietlaan die een vast huurcontract hebben, krijgen voorrang op andere woningzoekenden bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen binnen het plangebied.
  • Mensen die al lang in de wijk wonen krijgen voorrang bij de toewijzing op de mensen die hier korter wonen.
  • De meeste huurders krijgen straks te maken met een verschil tussen de oude en de nieuwe huur, ook na aftrek van de huurtoeslag. Deze huurders kunnen aanspraak maken op de huurgewenningregeling.

 

Download het Sociaal Statuut of de Samenvatting van de wijzingen. De huurders waarvoor het is ingegaan hebben het thuis ontvangen. Ook kunt u een Sociaal Statuut ophalen bij het kantoor van Woongoed Zeist.

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>