Laatste fase van de vernieuwing 'Hoe zorgen we dat Kerckebosch over 10 jaar nóg mooier is?'

Laatste fase van de vernieuwing 'Hoe zorgen we dat Kerckebosch over 10 jaar nóg mooier is?'

Meer dan 12 jaar vernieuwen van Kerckebosch zit erop. De laatste projecten zijn opgestart, de eindstreep komt in zicht. Voor de WOM betekent dit langzaam afbouwen en overdragen van het werk. Mooi moment om projectdirecteur Evert-Jan Roelofsen aan de tand te voelen hoe hij op de afgelopen jaren terugkijkt.

 

Deze zomer verhuist de WOM. Waar gaan jullie naartoe?
'We moeten plaatsmaken omdat er woningen komen op de plek van het voormalige Wijkinformatiecentrum (Graaf Lodewijklaan 15). Daarom verhuizen we 1 augustus naar tijdelijke werkplekken die langs ons opslagdepot staan op de hoek Hoog Kanje/Kerckeboschlaan. Hier blijven we nog een jaar of drie. Het wijkkantoor van Woongoed Zeist verhuist met ons mee. Het Apostolisch Genootschap verdwijnt uit de wijk en gaat naar Austerlitz'

 

Wat verandert er de komende jaren voor de WOM?

'Na de verhuizing zijn we als WOM minder zichtbaar aanwezig in de wijk. Het wijkinformatiecentrum was al dicht maar het 'even binnenlopen bij de WOM' is niet meer mogelijk vanaf 1 augustus. Het telefoonnummer 06-86822714 en e-mailadres info@kerckeboschzeist.nl blijven wel in gebruik. We zitten in een overgangsfase en treden stapje voor stapje terug. Uiteindelijk dragen we al onze taken over aan de gemeente Zeist, Woongoed Zeist en het Utrechts Landschap.

 

Wat merken bewoners hiervan?
'Mensen merken dat zij voor de reguliere zaken die wij eerder altijd oppakten, nu weer bij het klantcontactcentrum van de gemeente moeten zijn. Voor vragen of meldingen over bijvoorbeeld het onderhoud van groen, reparaties aan de weg, zwerfvuil of als er gestrooid moet worden. We verwijzen nu al regelmatig door. Omdat we nu nog heel zichtbaar in de wijk zijn, verwachten bewoners en organisaties dat wij veel wijkbeheer taken nog doen. Dat wordt vast minder als we straks in onze tijdelijke werkplekken zitten en ook meer gaan doorverwijzen.'

 

En wat blijft voorlopig hetzelfde?
'Slopen, wegen aanleggen, borders maken en plantjes erin zetten en inrichtingsplannen maken met de buurt voor ontwikkellocaties: dat pakt de WOM op. Maar steeds meer betrekken we de gemeente, Woongoed Zeist en het Utrechts Landschap bij zaken die we oppakken, zodat zij later het vervolg kunnen overnemen.'

 

Waar ben je het meest tevreden over?
'Dat we in staat zijn geweest een bijzondere woonwijk neer te zetten waar de bewoners centraal staan. Een natuurinclusieve wijk waarin een gezond leefmilieu voor mens en natuur heel goed samen, waar je geen kwaliteitsverschil ziet tussen sociale huur en koop.'

 

Heb je bereikt wat je voor ogen had?
'Alle doelstellingen zijn meer dan bereikt, het is mooier geworden dan destijds bedacht. Keerzijde is wel dat de toegankelijkheid onder druk komt te staan. Kerckebosch staat nu bekend als een van de beste woonwijken in Nederland. Iedereen wil er nu wonen. Goedkope woningen worden daardoor duurder. In plaats van de laagste vrij-op-naam-prijzen hebben we nu de hoogste, vergelijkbaar met het centrum van Utrecht. Gelukkig krijgt Kerckebosch er ook middeldure huurwoningen bij in de buurt Boswachterij en bouwen we de komende jaren nog een flink aantal sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.'

 

Wat zou je bij nader inzien anders doen?
Het energieplein tussen het Christelijke College Zeist en Binnenbos is anders gelopen dan gedacht. Ik ben er enthousiast aan begonnen, maar het blijkt lastig om de afzonderlijke duurzame elementen zoals de Plant-e plantjes, bewegingstegels en energiefietsen te laten samenwerken. Technisch kan het, maar de betrokken partijen zijn bang dat anderen met hun uitvinding aan de haal gaan. Belangrijkste doel is laten zien wat er allemaal kan. En de wifi-hotspot in de lucht te houden. Maar zo gaat dat met innovaties; je weet op voorhand niet wat wel en niet lukt. Toch geven we het nog niet op.'

 

Wat is goed gelukt?
'Heel veel is wel gelukt. Uniek is de straatverlichting die volledig op zonne-energie draait.
De Kerckeboschlaan die deels zwevend ligt om de boomwortels zo min mogelijk te belasten voor een langere levensduur van meer dan 5 jaar. Kunst op de weg, totempalen, herinneringsbank, het Binnenbos en parkeerweringen van hout uit Kerckebosch. Dat is allemaal gelukt. Kom je allemaal in geen andere wijk tegen. En we zijn de eerste wijk in Zeist waar de bodem het regenwater opvangt in plaats van het riool. Al deze kleine dingen bij elkaar maken Kerckebosch zo bijzonder.'

 

Wat wil je nog bereiken?
Met gemeente, Woongoed Zeist, Utrechts Landschap hebben we het DNA van Kerckebosch bepaald. De vraag voor de toekomst is: Hoe houden we dit in stand? En hoe kunnen we als WOM dit zo goed mogelijk overdragen? We denken aan een soort beheerorganisatie die in dezelfde geest doorgaat. Dat pakken we nog gezamenlijk op, ook met de bewoners en zzp'ers in de wijk. Dat is het laatste wat ik wil bereiken voordat ik de deur achter me dichttrek. Zodat Kerckebosch over 10 jaar nog mooier is geworden.'

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>