Bewoners Irenelaan kunnen per 1 maart verhuizen

10.02.2012

Woningcorporatie Seyster Veste heeft de peildatum voor de vaste huurders van de Prinses Irenelaan vastgesteld. De peildatum is 1 maart 2012. Vanaf deze datum gaan voor de huurders de rechten uit het geactualiseerde Sociaal Statuut gelden en kan de corporatie een stadsvernieuwingsurgentie bij de gemeente Zeist regelen. Met de bewonerscommissies is akkoord bereikt over de actualisatie van het Sociaal Statuut. Alle huurders uit de Prinses Irenelaan worden hierover per brief geïnformeerd.


Peildatum

Het vaststellen van de peildatum betekent dat voor huurders met een vast contract uit de Prinses Irenelaan de rechten uit het Sociaal Statuut in werking treden. Vanaf 1 maart hebben ze onder meer recht op een tegemoetkoming van verhuis- en inrichtingskosten. Ook kan Seyster Veste bij de gemeente een stadsvernieuwingsurgentie aanvragen voor huurders die de wijk uitwillen. Voor de 190 huurders is dit een belangrijke mijlpaal.

 

Sociaal Statuut

Samen met de bewonerscommissies van de Prinses Margrietlaan en de Prinses Irenelaan heeft Seyster Veste de afgelopen maanden het Sociaal Statuut geactualiseerd. Het oude sociaal statuut uit 2007 was prima maar wel gedateerd. Op 14 februari wordt het vernieuwde Sociaal Statuut ondertekend door de directie Seyster Veste en de voorzitters van de bewonerscommissies.

 

In gesprek met huurders

Seyster Veste ontwerpt op dit moment de nieuwbouw voor de eerste fase van de wijkvernieuwing, in overleg met haar huurders. Voor de zomervakantie ontvangen alle huurders meer informatie over de verhuizing en de nieuwe woning en zijn er persoonlijke huisbezoeken. Als alle gesprekken zijn afgerond, waarschijnlijk vlak na de zomervakantie, volgt de toewijzing van de huurwoningen. Volgens planning zullen eind 2013, begin 2014 de eerste huurders de overstap maken naar een nieuwe woning. In deze eerste fase bouwt Seyster Veste huurappartementen en eengezinswoningen. Speciaal voor huurders om de stap naar koop mogelijk te maken komen er ook sociale koopappartementen en eengezinswoningen.

 

Tijdelijke verhuur

Om de leefbaarheid in de wijk op peil te houden worden de leegkomende woningen tijdelijk verhuurd. Voor de tijdelijke huurders van de Prinses Irenelaan is door de gemeente de vergunning, op basis waarvan zij de woning mogen huren, tot juni 2013 verlengd.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>