TS-20120301_0-BomenKapKB[1]

Bomenkap voor bosherstel

08.02.2019

Half februari is gestart met de kap van 58 Amerikaanse eiken in het gebied achter projectlocatie ReflectionZeist, direct grenzend aan Hoog Kanje. Deze kap is onderdeel van het bosherstel en gebeurt in afstemming met Utrechts Landschap. Het kappen is nodig om meer inheemse beplanting terug te laten komen in het gebied, zoals dat er van oorsprong was. Denk aan de beuk, den, linde en berk. Dat hoort ook bij natuurinclusief bouwen.

 

Onderhoud en herstel
In dit gebied gaan we niet bouwen. Wel zorgen we dat de natuur die nu eigenlijk niet zo goed is, weer herstelt en ecologische meerwaarde krijgt. Daarnaast zijn de bomen die nu worden gekapt ook nog eens in slechte staat. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week en zijn net afgerond. In het najaar (september) start het planten van zo'n 140 inheemse bomen en 2.300 m2 bosplantsoen.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>