Groen licht voor bestemmingsplan Hoge Dennen/Kerckebosch

29.12.2011

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding heeft de Raad van State op 28 december 2011 groen licht gegeven voor het bestemmingsplan ‘Hoge Dennen/Kerckebosch'. De bezwaren van drie belangenorganisaties zijn, op een na, allemaal ongegrond verklaard. Wij zijn verheugd over het besluit en gaan nu over tot de uitvoering.

 

Besluit Raad van State
De Raad van State oordeelt dat de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan zorgvuldig heeft voorbereid en de vele belangen goed heeft afgewogen. Zij vindt het belang voor de verbetering van de wijk aangetoond.

 

Een uitzondering
De Raad van State heeft een regel niet goedgekeurd. In buurt 2 mag een appartementencomplex niet hoger worden dan zes woonlagen omdat in het bestemmingsplan het beperken van de lichteffecten te weinig is gewaarborgd. Dit staat de uitvoering van de wijkvernieuwing verder niet in de weg.
Lees de hele uitspraak van de Raad van State.

 

Start wijkvernieuwing
Op dit moment wachten wij op de uitspraak van de rechter over de voorlopige voorziening voor de bomenkap. De voorlopige voorziening is door omwonenden en belangenorganisaties aangevraagd bij de rechter om te voorkomen dat de bomenkap niet nu al start, maar pas mag als de gemeente alle reacties en bezwaren op de kapvergunning heeft behandeld.  De rechter beoordeelt of de voorlopige voorziening wordt toegekend. Als de rechter de voorlopige voorziening afwijst, starten wij zo snel mogelijk met de uitvoering. Bewoners en omwonenden ontvangen in januari 2012 meer informatie over de bouwwerkzaamheden in de wijk.

 

Herhuisvesting
Voor de huurders van de Prinses Irenelaan start volgend jaar het herhuisvestingstraject. In januari 2012 informeert Seyster Veste deze huurders persoonlijk over de peildatum en de verdere stappen in het verhuistraject.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de uitspraak van de Raad van State, de start van de bouwwerkzaamheden of de herhuisvesting? Dan kunt u bellen naar 030 - 694 02 29  of een e-mail sturen naar info@kerckeboschinbeweging.nl.  Of loop op dinsdag- en donderdagmiddag binnen bij het Informatiecentrum.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>