blaadjes aan de boom

Hoe blijft Kerckebosch groen in een veranderend klimaat?

27.10.2020

Drie warme en droge zomers op een rij laten ook in Kerckebosch sporen na. Veel bomen overleefden het tekort aan water niet. Ook nieuwe aanplant in de wijk heeft het zichtbaar zwaar. Evert Jan Roelofsen van de WOM vraagt zich af hoe we hier mee om moeten gaan?

 

In Kerckebosch is de natuur overal voelbaar. Hoe ingrijpend zijn de gevolgen voor het groen als er nog meer droge zomers volgen? 'Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden,' dat is de stellige overtuiging van Evert Jan Roelofsen. 'We hebben al wadi's in de wijk voor de opvang van hevige regenbuien. Ook de zomerse droogte vraagt om maatregelen als we onze bossen gezond willen houden. Naaldbomen en beuken bijvoorbeeld hebben hier flink onder te lijden.'

 

Zandgrond
Dat zoveel bomen en jonge aanplant het moeilijk hebben, ligt volgens Evert Jan niet alleen aan de droge zomers. Ook de arme zandgrond en het lage grondwater in Kerckebosch zijn een probleem. 'Als het regent, verdwijnt het water meteen in de bodem richting het grondwater. Daardoor kunnen de wortels van bomen en struiken er niet goed bij. De vraag is hoe we regenwater langer kunnen vasthouden in de bodem.'

 

Kleiner en robuuster
Niet al het groen heeft evenveel last. Kleinere boompjes hebben het ook zwaar, maar hebben minder water nodig en kunnen zich sneller aanpassen aan hun omgeving. Daarnaast is de ene boomsoort klimaatgevoeliger dan de ander. De verwachting is dat bomen als de beuk het uiteindelijk afleggen in ons klimaat. Robuustere soorten als de berk, eik en linde maken wel een kans.

 

Water geven

Soms komen bewoners zelf al in actie. Evert Jan: 'Het is mooi dat mensen verpieterde bomen water geven. Tegelijk moeten we in droge periodes spaarzaam zijn met het beschikbare water. Wat mij betreft nog een reden om ervoor te zorgen dat we in Kerckebosch regenwater gaan vasthouden in plaats van afvoeren. Hoe? Daarover moeten we eerst met elkaar, gemeente, bewoners en de WOM in gesprek.'

 

Grondwater

Wijkbewoonster Margreet Hulsmann heeft als bestuurslid bij de wijkvereniging natuur in haar portefeuille. Vooral het grondwater kunstmatig laaghouden is volgens Margreet funest voor het groen. 'Het waterpeil moet echt dringend omhoog. Gelukkig zien ook overheid en waterschappen hier het belang steeds meer van in.'

 

Hart voor groen?

Gaat het groen in de wijk u aan het hart? Wilt u meer weten en meedenken over klimaatbestendige oplossingen? Meld u dan aan bij de WOM via info@kerckeboschzeist.nl. Het is belangrijk dat we tijdig in actie komen zodat Kerckebosch ook in de toekomst haar prachtig groene karakter behoudt.

 

Wat kun je zelf doen?

  • Benut overtollig regenwater: vervang tegels door struiken, planten en bloemen. Een groene tuin voorkomt wateroverlast.
  • Gebruik een regenton: regen is gratis water voor je planten. Zo bespaar je drinkwater. Bovendien is regenwater zachter dan drinkwater (het bevat minder kalk) en dat is beter voor de planten. Er zijn ook tonnen speciaal voor op het balkon.
  • Water geven in de zomer: Geef liever een keer veel en een paar dagen niets, dan elke dag een beetje. Net als een regenbui. Doe dat bij voorkeur in de ochtend of avond als de zon niet zo sterk schijnt.

Meer tuintips

  • Trek bijen aan met bloemen: bloeiende vaste planten trekken vogels, bijen, hommels en vlinders. Dat is goed voor de biodiversiteit.
  • Zorg voor een gezonde bodem: humus houdt water vast en verbetert de bodemstructuur. Laat het blad in de winter liggen: het verteert langzaam en geeft voeding aan planten.
  • Ruimte voor beestjes: een hoop bladeren is ideaal voor egels. Wist je dat egels helpen met het opruimen van slakken?
  • Winterklaar maken is niet altijd nodig: laat uitgebloeide bloemen eens staan en ontdek hoe mooi bruine zaaddozen en silhouetten in de winter zijn.

Opmerking: biodiversiteit gaat wel uit van streekeigen beplanting. Streekeigen beplanting heeft ook een grotere slagingskans in overleven.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>