kwintes render

Ontwikkeling zorgwoningen Kerckebosch

01.12.2015

In het voorjaar van 2014 is ERA Contour door de Wijkontwikkelingsmaatschappij geselecteerd voor de ontwikkeling van een zorgcluster naast het Christelijk College Zeist en tegenover De Stuifheuvel. De afgelopen anderhalf jaar is er gewerkt aan een passend plan. Binnenkort start de voorbereiding voor de realisatie van het plan.


Zorgcluster
Op de locatie komen twee gebouwen van maximaal 4 verdiepingen. Het ontwerp is van architect Groosman Partners uit Rotterdam. Eén van de gebouwen is bestemd voor cliënten van Kwintes. Kwintes begeleidt mensen met psychische en psychosociale problemen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Het gaat om 36 bewoners die beschermd wonen in appartementen en groepswoningen. Zij krijgen ondersteuning in hun dagelijks leven op het terrein van gezondheid, huishouden, participatie, sociale relaties en financiën. Alle toekomstige bewoners krijgen op dit moment al begeleiding van Kwintes. Voor het andere gebouw zijn de gesprekken met een andere zorgondernemer ver gevorderd. Vast staat dat in dit gebouw een woonzorgfunctie komt, waar op kleinschalige wijze hoogwaardige zorg wordt verleend aan ouderen.

 

Bekijk de situatietekening van de zorgcluster


Planning
Naar verwachting start de bouw van het 'Kwintespand' in het voorjaar van 2016. De bouw duurt ongeveer één jaar. Het andere gebouw zal waarschijnlijk een half jaar later starten met de bouw en in het najaar 2017 gereed zijn.

 

Nu nog zorg, in de toekomst mogelijk wonen
Op middellange termijn willen de huurders de zorgwoningen wellicht ombouwen tot reguliere woonappartementen. Het ontwikkelplan houdt rekening met dit plan en deze wijziging past binnen het bestemmingsplan. Als de vergunningen voor de bouw zijn afgegeven, start de procedure om de bestemming van de locatie om te zetten van "maatschappelijk" naar "wonen".

 

Informatieavond 9 december 2015
Op 9 december tussen 19.30 en 21.00 uur organiseren ERA Contour en Kwintes een informatiebijeenkomst om het plan nader toe te lichten en kennis te maken. De bijeenkomst is een "open inloop". Locatie is het informatiecentrum aan de Graaf Lodewijklaan 15.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>