Groen in de wijk

 1. De aannemer kapt alleen de bomen die op de vergunningsaanvraag zijn aangemerkt als "kappen noodzakelijk". Bomen met een kapvergunning die we proberen te handhaven kappen we pas als tijdens de uitvoering blijkt dat dit niet te voorkomen is of als de ecoloog beoordeelt dat deze boom in een slechte conditie is. De WOM Kerckebosch houdt toezicht op de uitvoering van de bomenkap.

 2. Dit is een codering voor "boom kappen", "boom behouden" of "boomnummer voor lokaliseren". De kleurencodes kunnen veranderen. De betrokken aannemer en ecoloog zijn op de hoogte van de juiste kleur bij de juiste actie.

 3. Nee, er kan geen grond van de gemeente Zeist en/of het Utrechts Landschap worden gekocht. Het Utrechts Landschap is/wordt straks eigenaar van de groene gebieden tussen de 6 buurten van Kerckebosch.

 4. Nee, het is niet het beleid van Utrechts Landschap om in de natuurgebieden vuilnisbakken te plaatsen. Vuilnisbakken trekken vuil aan en zijn vandalismegevoelig op rustige plaatsen als een natuurgebied. Met elkaar sporen we mensen aan om hun eigen afval mee naar huis te nemen of achter te laten waar het hoort. Samen met bewoners houden we Kerckebosch, schoon, heel & veilig.

 5. In Kerckebosch mag uw hond alleen aangelijnd mee. Utrechts Landschap heeft speciale losloopgebieden aangewezen waar uw hond mag loslopen. U vindt de regels op de toegangsborden bij de ingang van elk gebied. Door deze toegangsregels kunnen alle recreanten van onze gebieden blijven genieten en beschermen we tegelijkertijd de bijzondere soorten die er leven.

 6. Nee, je mag niet van de paden af omdat dat schadelijk is voor de jonge heide / natuur. Er staan geen hekjes naast de paden om het gevoel van openheid te behouden. We proberen in natuurgebieden zo min mogelijk hekken te plaatsen. De spelregels staan vermeld bij het betreden van een natuurgebied. Daarin staat altijd dat het natuurgebied alleen betreden mag worden via de daarvoor aangelegde paden.

 7. Nee, dit is niet toegestaan. Controleer uw koopovereenkomst op eventuele kettingbedingen. U heeft altijd toestemming nodig van uw buren. Het Utrechts Landschap geeft hiervoor geen toestemming. Zo voorkomen we nieuwe paden en beschermen we de (nieuwe) natuur.

 8. In Kerckebosch komt het voor dat bomen dicht op de gevel staan. Dit kunnen bestaande of nieuwe bomen zijn. De bomen worden geplant binnen de regelgeving.

 9. Tussen herfst en voorjaar (ca oktober t/m maart), afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de openbare ruimte in Kerckebosch ingeplant.

 10. De speciale kruidenmengsels voor Kerckebosch bestaan uit een combinatie van soorten die 1 of 2 jaar duren voor ze volledig tot bloei komen. Deze type beplanting heeft enige tijd nodig om aan te slaan.

   

  • Maak een foto en stuur het aan de WOM via info@kerckeboschzeist.nl
  • Kom langs op woensdagochtend tussen 10.30 -11.30 uur bij het spreekuur van Wijkteam Oost in Binnenbos (Hoog Kanje 186)
  • Bij spoed, bel 112

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>