Algemene ledenvergadering op 19 juni om 16.00 uur

Algemene ledenvergadering op 19 juni om 16.00 uur

Beste bewoner van Kerckebosch,

 

Op zaterdagmiddag 19 juni a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de wijkvereniging Kerckebosch gehouden. Tijdens deze ALV staat de doorstart van de vereniging gedurende het afgelopen jaar centraal en de thema's en vorm van waaruit we onze activiteiten vormgeven.

Naast een terugblik op het afgelopen bijzondere corona-jaar kijken we vooruit met een scala van plannen op het gebied van de natuur, duurzaamheid en innovatie, wijkontwikkeling & openbare ruimte en in het sociale domein. Ook onze voorgenomen activiteiten en communicatie in bredere zin komen aan bod.

Helaas lijkt het nog steeds niet haalbaar om elkaar fysiek te ontmoeten. De ALV zal dan ook via ZOOM worden gehouden. Desondanks alle reden om elkaar online te ontmoeten!

Leden van de wijkvereniging Kerckebosch nodigen wij hierbij graag uit deel te nemen aan deze ALV. Indien je graag wil deelnemen, maar nog geen lid bent, kun je je voorafgaand aan de vergadering melden bij secretaris@kerckeboschzeist.nl en vervolgens deelnemen aan de ALV.

 

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op: Zaterdag 19 juni om 16.00 uur via ZOOM.

 

Agenda ALV 19 juni 2021 Wijkvereniging Kerckebosch

1. Opening & agenda

2. Notulen ALV 2 februari 2020

3. Toelichting activiteiten en jaarverslag over 2020

4. Financiën: jaarrekening 2020

5. Decharge bestuur

6. Thema's, plannen en activiteiten voor 2021 - 2022

7. Begroting 2020

8. Rondvraag en sluiting

 

Je vindt hier de stukken voor de jaarvergadering:

 

ALV 2021 210603.pdf

Notulen Wijkvereniging Kerckebosch Zeist d.d. 1 februari 2020.pdf

ZEI_005 DNA Kerckebosch_04.pdf

ZEI_005 Wie en Hoe Kerckebosch_05.pdf

 

 

Tot slot willen wij leden van de wijkvereniging Kerckebosch vragen om zich aan te melden voor de ALV (zodat wij zicht hebben op de opkomst) via ons mailadres bewoners@keckeboschzeist.nl

 

Het drankje na afloop van de ALV houden jullie tegoed! Tot de 19e online en hopelijk heel snel daarna voor een borrel in het Binnenbos of tijdens een activiteit!

 

Namens het bestuur,

Joyce van Breugel, voorzitter

Annemiek Verstappen, secretaris

Nieuwsbrief

<widget><id>17</id><onload>onLoadForm</onload></widget>