jongeren in de wijk

Jongeren in de wijk


Het bestuur heeft onlangs een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het Wijkinloophuis en de jongerenwerker. Uit dat gesprek kwam naar voren dat er vooral voor de groep jongeren tussen de 15 en 20 jaar weinig te beleven is in de wijk. Vroeger was er een 'jeugdhonk' waar ze samen konden komen maar met het verdwijnen van de flats is dat niet meer teruggekomen. Heel jammer want die groep jongeren heeft veel behoefte aan een eigen ruimte. Nu hangen ze vaak op plekken rond in de wijk en ervaren bewoners dat als hinderlijk en soms zelfs onveilig. De Wijkvereniging gaat samen met de betrokken partijen het gesprek aan met de doelgroep om hen te vragen wat zij zelf willen. En of dat vervolgens gerealiseerd kan worden. We houden de bewoners daarvan op de hoogte.

Nieuwsbrief

<widget><id>17</id><onload>onLoadForm</onload></widget>