Wat doen we

Wat doen we

'Duursaam en Zorgsaam'. Elkaar ontmoeten, vinden, helpen, de wijk leren kennen, het gedachtengoed van de wijk bewaren en de belangen behartigen. Dat is waar het bewonersplatform Kerckebosch voor staat. We zijn nog een jonge organisatie. Jong betekent actief. En dát zijn we. Het afgelopen jaar hebben we veel gepraat, over wie en wat we willen zijn. En nu gaan we het ook DOEN! Help je mee?
Het bewonersplatform Kerckebosch is een bundeling van actieve en betokken bewoners van deze prachtige wijk. Over een paar jaar is de wijk klaar, de Wijkontwikkelingsmaatschappij zal dan ophouden te bestaan. Het platform wil een goede organisatie én gesprekspartner zijn voor gemeente, Utrechts Landschap en Woningbouwvereniging Woongoed. Samen moeten we het gedachtengoed en de uitgangspunten van de wijk in stand houden; zowel de natuur- als de sociale inclusiviteit. Wij zijn 'duursaam' en 'zorgsaam'.
Voor een paar delen van de wijk hebben we nog geen vertegenwoordiger; Boswachterij (Marijkelaan nieuwbouw). Uit die gedeeltes van de wijk zoeken we mensen die ons willen helpen.

 

 

Om slagvaardig te kunnen zijn hebben we een aantal werkgroepen in het leven geroepen.

 

  • Werkgroep Parkeren en Landschap (Idoena Vankan, Margreet Hulsmann & Joyce van Breugel)
  • Werkgroep Verkeer met Erik Claassen en (Alwin van den Broek ter assistentie)
  • Werkgroep Verlichting met Ruben Koman, Johan Pos en (Alwin van den Broek en Angela de Wild ter assistentie)
  • Werkgroep Communicatie met Daniel Oosterom, Patricia Vianen, Ruben Koman, Annemiek Verstappen
  • Bewonersonderzoekregiegroep Parkeren in Bosgaarde met Ruben Koman, Johan Pos en Margreet Hulsmann

Wanneer het nodig is zullen er meer werkgroepen geformeerd worden rondom een thema. 

 

Nieuwsbrief

<widget><id>17</id><onload>onLoadForm</onload></widget>