Vrijwilligers Utrechts Landschap

Vrijwilligers Utrechts Landschap

Vrijwilligers Utrechts Landschap

 

Welkom op de pagina van de vrijwilligers in het terreinbeheer van Utrechts Landschap in de wijk Kerckebosch.

 

Wonen in de natuur


Onze wijk Kerckebosch kenmerkt zich door 'wonen in de natuur'. Na de herinrichting van de wijk zijn de straten met woningen zo ingericht, dat deze zich als vingers uitstrekken in een natuurontwikkelingsgebied. Utrechts Landschap voert hier het beheer uit en zal bij oplevering van de herinrichting eigendom krijgen over de tussenliggende stukken natuur, de zogenaamde scheggen. Deze scheggen maken deel uit van een veel groter geheel. De natuur van Kerckebosch strekt zich namelijk uit tot naastgelegen beschermde natuurgebieden van Heidestein, Bornia en Noordhout. Daarmee is onze woonlocatie uniek te noemen.
We treffen er onder andere heide, heischraal grasland, boomgroepjes, inheemse heestersoorten en ouder bos met voornamelijk grove den aan. Uiteraard met combinaties daarvan en overgangen ertussen.

 

Beheer


In het beheer streeft Utrechts Landschap naar het behouden en vergroten van biodiversiteit. Een zo groot mogelijke verscheidenheid levert niet alleen veel verschillende dier- en plantensoorten op, maar is ook toekomstbestendiger. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering en het voorkomen van plaagdieren. Daarnaast is voor ons als bewoners een omgeving met veel natuurlijke variatie veel aantrekkelijker.
Gelet op de ligging en de kwetsbaarheid van de zich ontwikkelende natuur heeft Utrechts Landschap voor kleinschalig beheer gekozen. Sinds 2018 vindt dit natuurbeheer plaats op vrijwillige basis door een aantal betrokken bewoners uit de wijk. En drie keer per jaar trekt een schaapskudde door de scheggen, om vergrassing en bebossing tegen te gaan.

 

Vrijwilligers


Twee zaterdagen per maand komen we met een aantal wijkbewoners samen om buiten aan de slag te gaan. Misschien heb je ons wel eens gezien?
Dat doen wij omdat wij onze natuurlijke woonomgeving waarderen. We voelen ons verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en willen graag dat de wijk mooi blijft, voor mens en dier. Het samen aan het werk zijn in de natuur zorgt voor verbinding tussen ons als bewoners onderling en met onze leefomgeving. Het brengt ons veel gezelligheid. Daarnaast is buiten werken een natuurlijke work-out, die leuker en voordeliger is dan een sportschool. Maar dat terzijde.

 

Werkzaamheden


Op de zaterdagen zorgen wij als vrijwilligers ervoor dat de diversiteit in de scheggen en naaste omgeving behouden blijft en de natuur zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen. Door bijvoorbeeld het tegengaan van verbossing. Dit betekent vooral veel weghalen! De Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers die we hier aantreffen, zijn zogenoemde invasieve exoten. Beide soorten kiemen en groeien snel. Daardoor gaan ze al gauw overheersen en verdringen daarmee de meer kwetsbare soorten waarmee de inheemse fauna is verbonden. Als we niet ingrijpen groeien er binnen een aantal jaren voornamelijk nog deze twee Amerikaanse boomsoorten.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de gewenste inlandse soorten, zoals vuilboom en lijsterbes, de ruimte kunnen krijgen te groeien. Soms door snoeien, soms zagen. Tot slot horen ook het begaanbaar houden van de wandelpaden en het verwijderen van zwerfafval tot de werkzaamheden.

 

Mee doen?


Wil je meehelpen? Graag! Je ben van harte welkom! Dat kan eventueel ook op projectbasis. Klik hier om je aan te melden of meer informatie te vragen.

Nieuwsbrief

<widget><id>17</id><onload>onLoadForm</onload></widget>